Բարեգործական

 • Ցուցաբերվել են սոցիալական   տարաբնույթ աջակցություններ անապահով ընտանիքներին
 • Մատուցվել են  հոեգբանական ծառայություններ կազմակերպություն դիմած  քաղաքացիներին
 • Կազմակերպվել են տարբեր միջոցառումներ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար:
 1. Հոգեբանական խորհրդատվություն երեխաներին և երիտասարդներին
 2. Երեխաների հետ աշխատանքների առանձնահատկությունները
 3. Բռնությունը երեխաների և երիտասրդների նկատմամբ: Հետազոտություն, դասընթաց:
 4. Աշխատանքներ իրավախախտ երեխաների հետ
 5. Համագործակցություն քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի հետ: Հոգեբանական ծառայություններ ռիսկի խմբի երեխաների հետ
 6. Համագործակցություն ոատիկանության անչափահասների բաժնի հետ:
 7. Օգնություն դպրոցին` հոգեբանական սպասարկում
 8. Երեխաների և երիտասարդների իրավունքների պաշտպանություն:
 9. Օգնություն Վանաձորի վետերանների ակումբին (345 պատերազմի մասնակիցներին նյութական աջակցություն, համերգ, օնություն )
 10. Վանաձորի թիվ 8 դպրոցի   առաջին դասարանցիներին անվճար նախաճաշի տրամադրում
 11. Երիտասարդ հոգեբանների ակումբ
 12. Երիտասարդները և քաղաքացիական հասարակության զարգացումը
 13. Հոգեբանների ակումբ
 14. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միամսյակ
 15. «Կոնֆլիկտաբանություն, գենդեր, խաղաղություն» դասընթացներ երեխաների համար
 16. Դասընթացներ մանկատան երեխաների համար` երեխաների իրավունքների վերաբերյալ
 17. Վանաձորի թիվ 8 դպրոցի   առաջին դասարանցիներին անվճար նախաճաշի տրամադրում
 18. Ծերերի պաշտպանության միամսյակ
 19. Ազգային փոքրամասությունների հիմնախնդիրները երեխաների պաշտպանության ոլորտում (հետազոտություն)
 20. Հոգեբանական ծառայությունների մատուցում երեխաներին (խորհրդատվական ծառայություններ)
 21. Երիտասարդ աղջիկներին անկախ ապրելակերպի հմտությունների ուսուցման դասընթացներ (3 խումբ 15 աղջիկներ, 66 ժամ ամեն խմբում)

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: