Ծրագրեր

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐՆ ԵՆ

Ծրագրի անվանումը, նպատակը Ֆինանսավորման աղբյուրը Ծրագրի տևողությունը
2002
Սոցիալապես խոցելի ընտանիքների երեխաների նախապատրաստումը դպրոցին (15 երեխայի նախապատրաստում) Անհատի ներդրում 01.02.- առ այսօր
Վերականգնենք անտառը(500 ծառի տունկ) դրամահավաքի միջոցներ 01.04-15.05
Հոգեբանական ծառայությունների մատուցում երեխաներին (խորհրդատվական ծառայություններ) կազմակերպության ներդրում 01.06- առ այսօր
Երիտասարդ աղջիկներին անկախ ապրելակերպի հմտությունների ուսուցման դասընթացներ (3 խումբ 15 աղջիկներ, 66 ժամ ամեն խմբում) կազմակերպության ներդրում 10.04-30.11
Սոցիալական ծառ. կենտրոնների և ՀԿ համագործակցությունը բնակիչների սոցիալական ծառայությունների մատուցման գործում PADCO 10.08-10.11
Վանաձորի թիվ 8 դպրոցի   առաջին դասարանցիներին անվճար նախաճաշի տրամադրում Անհատի ներդրում 01.09-30.05
Ծերերի պաշտպանության միամսյակ կազմակերպության ներդրում 01.10-01.11
Ազգային փոքրամասությունների հիմնախնդիրները երեխաների պաշտպանության ոլորտում (հետազոտություն) կազմակերպության ներդրում 18.10.-25.11
2003
«Սոցիալական ծառայությունները  մեկ կանգառում» ծրագրի շրջանակներում մասնակցություն կենտրոնի ստեղծման աշխատանքներին PADCO
Դասընթացներ մանկատան երեխաների համար՝ երեխաների իրավունքների վերաբերյալ 10.05.-20.09
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միամսյակ Սոցապ. նախարարություն 01.06-01.07
«Կոնֆլիկտաբանություն, գենդեր, խաղաղություն» դասընթացներ երեխաների համար Կամավ. ներդրում, դրամահավագ 22.06-20.09
«Սոցիալական համագործակցության հաղթահարման մատչելիությունը Եվրոպայում» Եվրոխորհուրդ 26.10-30.01.2004
«Կամավորները օգնում են քաղաքացիներին ճիշտ խորհուրդներով» ծրագիր Եվրոմիություն, 26.10.2003 – 30.01.2004
Մաքուր Վանաձոր Կամավ. ներդրում, Վանաձորի քաղաքապետարան 10.11-15.11
2004
Վանաձորի թիվ 8 դպրոցի   առաջին դասարանցիներին անվճար նախաճաշի տրամադրում Անհատի ներդրում 01.01.03-24.05
Երիտասարդ հոգեբանների ակումբ կազմակերպության ներդրում 15.04- առ այսօր
Երիտասարդները և քաղաքացիական հասարակության զարգացումը Երիտասարդների ակումբ 08.05- առ այսօր
Հոգեբանների ակումբ դրամահավաք 11.05- առ այսօր
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միամսյակ դրամահավաք 01.06.-01.07
Առողջ ապրելակերպ /ՁԻԱՀ/: Դասընթացներ երիտասարդների համար Երիտասարդների ակումբի կամավորները 10.09- առ այսօր
Աշխատանքներ իրավախախտ երեխաների հետ հոգեբանների ակումբի կամավորները 15.09- առ այսօր
2005
Համագործակցություն քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի հետ: Հոգեբանական ծառայություններ ռիսկի խմբի երեխաների հետ Վանաձորի քաղաքապետարան առ այսօր
Համագործակցություն ոատիկանության անչափահասների բաժնի հետ: Ոստիկանություն առ այսօր
Օգնություն դպրոցին՝ հոգեբանական սպասարկում Կազմակերպության ներդրում առ այսօր
Երեխաների և երիտասարդների իրավունքների պաշտպանություն: Կազմակերպության ներդրում շարունակական
Օգնություն Վանաձորի վետերանների ակումբին (345 պատերազմի մասնակիցներին նյութական աջակցություն, համերգ, օնություն ) Անհատի ներդրում 01.05-30.05
2006
Ամառային ճամբարներ երեխաների համար (800 երեխա): Անհատի ներդրում, դրամահավաք կամավորներ 01.08-24.08
Հոգեբանական խորհրդատվություն երեխաներին և երիտասարդներին Կազմակերպության ներդրում 12.11-ից
Երեխաների հետ աշխատանքների առանձնահատկությունները կամավորներ 23.10-25.12
Բռնությունը երեխաների և երիտասրդների նկատմամբ: Հետազոտություն, դասընթաց: UNICEF 05.09-07.10
«Մյունխեն» քառյակի համերգի կազմակերպում Երևանում Ջերմուկ գրուպ 08.12
Համակարգչային ուսուցում երեխաների և երիտասարդների համար Անհատի ներդրում 13.03-01.09.2008
Ամառային ճամբարների կազմակերպում Վանաձորում Անհատի ներդրում 02.04-02.11
2006-2007
  «Ամառային ճամբար» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են դասընթացներ, որի արդյունքում 15 երիտասարդներ ստացել են ջոկատավարի որակավորում և աշխատել են բակային ճամբարներում (1000 երեխա): ՀԵԶԿ (Հասարակական երկխոսության և զարգացման կենտրոն) 13.03.2006- 10.01.2006
«Դպրոց հանուն երեխայի» ծրագրի շրջանակներում    Լոռու  և Շիրակի մարզի 25 դպրոցների աշակերտական խորհուրդների համագործակցություն: UNICEF 01.03-30.12. 2006թ
«Լոռու մարզի Վանաձորի մանկատան,  Վանաձորի թիվ  2  և թիվ 3,  Ստեփանավանի թիվ 1 և Սպիտակի «Որբ, ծնողական խնամքից զրկված, մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների» թիվ 1 հատուկ հանրակրթական դպրոցներում գտնվող երեխաների բեռնաթափման փորձնական ծրագիրը» Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն: 16.06.2006 -30.12.2006
 Փախստականների մոնիտորինգ Լոռու մարզի 5 տարածաշրջաններում: UNHCR 01.08..2006- 30.11.2006
«Աշակերտների շահերը դպրոցում» ծրագրի գումարը կազմել է   Ծրագրի շրջանակներում աշակերտները  ներկայացրել են նախագիծ  աշակերտական խորհուրդների ձևավորման և գործունեության վերաբերյալ: Նախագիծը ներկայացվել է մարզպետարան:   Counterparty,NGO CENTER 01.04.06 – 01.03. 07
«Լոռու մարզի Վանաձորի մանկատան,  Վանաձորի թիվ  2  և թիվ 3,  Ստեփանավանի թիվ 1 և Սպիտակի «Որբ, ծնողական խնամքից զրկված, մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների» թիվ 1 հատուկ հանրակրթական դպրոցներում գտնվող երեխաների բեռնաթափման փորձնական ծրագիրը» Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն: 19.02.2007 -30.12.2007
«Առողջ ապրելակերպ□ դասընթացներ պատանիների համար: (25 հանդիպում, 400 մասնակից)
Ամառային ճամբարներ երեխաների համար(800 երեխա): Անհատի ներդրում, դրամահավաք կամավորներ 01.08-24.08
2008
«Լոռու մարզի Վանաձորի մանկատան,  Վանաձորի թիվ  2  և թիվ 3,  Ստեփանավանի թիվ 1 և Սպիտակի «Որբ, ծնողական խնամքից զրկված, մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների» թիվ 1 հատուկ հանրակրթական դպրոցներում գտնվող երեխաների բեռնաթափման փորձնական ծրագիրը» Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն: 13.02.2008 -30.12.2008
Վանաձորի մանկատան շրջանավարտների անկախ ապրելակերպի զարգացման ծրագիր ԱՄՆ ՄԶԳ ՍՊՀՀ 30.09.08-30.09.09
2009
«Լոռու մարզի Վանաձորի մանկատան,  Վանաձորի թիվ  2  և թիվ 3,  Ստեփանավանի թիվ 1 և Սպիտակի «Որբ, ծնողական խնամքից զրկված, մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների» թիվ 1 հատուկ հանրակրթական դպրոցներում գտնվող երեխաների բեռնաթափման փորձնական ծրագիրը» Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն: 30.01.09-31.12.09
2010
«Լոռու մարզի Վանաձորի մանկատան,  Վանաձորի թիվ  2  և թիվ 3,  Ստեփանավանի թիվ 1 և Սպիտակի «Որբ, ծնողական խնամքից զրկված, մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների» թիվ 1 հատուկ հանրակրթական դպրոցներում գտնվող երեխաների բեռնաթափման փորձնական ծրագիրը» Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն:
2011
«Լոռու մարզի Վանաձորի մանկատան,  Վանաձորի թիվ  2  և թիվ 3,  Ստեփանավանի թիվ 1 և Սպիտակի «Որբ, ծնողական խնամքից զրկված, մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների» թիվ 1 հատուկ հանրակրթական դպրոցներում գտնվող երեխաների բեռնաթափման փորձնական ծրագիրը» Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն:
<span>%d</span> bloggers like this: